1

Θεματικές Ενότητες

Θετικές Επιστήμες

 

Ιστορία – Αρχαιολογία - Αρχεία

 

Τέχνη (Μουσική-Θέατρο-Χορός-Εικαστικά)

 

Περιβάλλον -Υγεία -Οικονομία - Δίκαιο - Κοινωνιολογία

 

Φιλολογία- Λογοτεχνία

 

ΙΒ΄ ΠΑΝΙΟΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ