1

Οργανωτική Επιτροπή

Οργανωτική Επιτροπή

Ακτύπη Παναγιώτα
Δραγώνας Ιωάννης
Κακολύρης Νικόλαος
Καμπάση Αικατερίνη
Καμπιώτης Σπύρος
Λαδικός Διονύσιος
Ντούζεβιτς Αλεξάνδρα
Πόθος Διονύσιος
Ρουμπάνης Γρηγόρης
Σιδηροκαστρίτη Μαρία
Συνετός Φίλιππος και
Φιορεντίνος Γιώργος (Συντονιστής)

 

Οπτική επικοινωνία-ταυτότητα / Δημιουργικό Τμήμα

Καποδίστριας Ιωάννης-Πορφύριος 

 

Oικονομική Επιτροπή

Γιατράς Ιωάννης (Συντονιστής)
Γρυπάρης Διονύσιος
Τσουκαλάς Νικόλαος
Παπαδάτος Χαράλαμπος

ΙΒ΄ ΠΑΝΙΟΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ