Warning: Undefined array key "embed" in /home/panionio/public_html/index.php on line 83
Πανιόνιο Συνέδριο - Οδηγίες για την έντυπη μορφή των ανακοινώσεων
2014
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Οδηγίες για την έντυπη μορφή των ανακοινώσεων

27-05-2014 00:00

 

Κέρκυρα, 27 Μαΐου 2014

Αριθ. πρωτ. 190 

 

Κυρίες και Κύριοι σύνεδροι,

Στη συνέχεια του από 13 Μαΐου μηνύματός μας, με το οποίο σας γνωρίσαμε ότι θα πρέπει να έχουμε λάβει την ανακοίνωσή σας στο Ι΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο έως την 15η Σεπτεμβρίου ε.ε., καθώς και της από 20 Μαΐου 2014 εγκυκλίου μας, με τις προδιαγραφές των εισηγήσεων, σημειώνουμε παρακάτω και τις λεπτομερείς οδηγίες εκδοτικής φύσεως, για την έντυπη μορφή των ανακοινώσεων:

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

ΓΛΩΣΣΑ

Οι εργασίες θα είναι γραμμένες στη γλώσσα που εκφωνήθηκαν ως ανακοινώσεις και θα συνοδεύονται από τις περιλήψεις, όπως αυτές ορίστηκαν στη δεύτερη εγκύκλιο, την αναφερόμενη στην έκδοση των Πρακτικών. Θα αποσταλούν στον χρόνο που επίσης έχει καθοριστεί και θα υποβάλλονται ταχυδρομικά: α) εκτυπωμένες σε σελίδα Α4 και

β) συνοδευόμενες από CD-ROM ή DVD, ως εξής:

Προς την Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών, Θεόδωρου Μακρή 2 – Κώστα Δαφνή, 49100 Κέρκυρα (Για τα πρακτικά του Πανιονίου Συνεδρίου).

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: MSWORD

ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Times New Roman Greek, μεγέθους 12´, με μονό διάστημα μεταξύ των αράδων και περιθώρια 3 εκ. (δεξιά και αριστερά) και 2,50 εκ. (επάνω και κάτω). Το περιεχόμενο της πρώτης σελίδας θα αρχίζει 4 εκ. από επάνω και θα προηγείται ο τίτλος, γραμμένος με πεζοκεφαλαία στοιχεία (όχι κεφαλαία, για να αποφευχθούν λανθασμένες αναγνώσεις).

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Θα είναι υποσελίδιες, με στοιχεία μεγέθους 10΄. Η αρίθμησή τους δεν θα είναι ευθυγραμμισμένη με το κείμενό τους στα αριστερά, αλλά θα βρίσκεται 1,5 εκ. μέσα, εν είδει παραγράφου. Ο αύξων αριθμός θα συνοδεύεται από τελεία. Όσον αφορά στον εντός του κειμένου αριθμό παραπομπής, θα προηγείται το σημείο στίξεως και θα ακολουθεί ο ανωφερής αριθμός.

 

Να μη σημειωθούν ΚΕΦΑΛΙΔΕΣ, η δε σελιδαρίθμηση να τεθεί χαμηλά στο κέντρο της σελίδας.

Να μην προστεθεί στο τέλος ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Οι όποιες βιβλιογραφικές ενδείξεις θα υπάρχουν εντός των υποσελίδιων σημειώσεων.

 

ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ 

εφ.:      εφημερίδα
τ.:        τόμος
τχ.:       τεύχος / τεύχη
αρ.:      αριθμός
σ.:        σελίδα / σελίδες
κ.ε.:      και εξής

κ.λπ.:    και λοιπά

κ.ά.:      και άλλα

κ.α.:      και αλλού

κ.ο.κ.:   και ούτω καθεξής
βλ.:       βλ.
πρβλ.:  παράβαλε
σημ.:    σημείωση
χφ.:      χειρόγραφο / χειρόγραφα

φ.:        φύλλο
ό.π. ή ό.π.:    όπου παραπάνω
χ.χ.:      χωρίς χρονολογία έκδοσης
χ.τ.:      χωρίς τόπο έκδοσης

έκδ.:     έκδοση

εκδ.:     εκδόσεις / εκδότης

 

ΕΙΚΟΝΕΣ

Σε κάθε μία από τις δύο διατιθέμενες σελίδες μπορούν να περιληφθούν έως 4 εικόνες ή διαγράμματα ή γραφικές παραστάσεις (ψηφιοποιημένες φωτογραφίες) υψηλής ανάλυσης, ώστε να αποδοθούν ικανοποιητικά στο χαρτί. Αποκλείονται οι έγχρωμες. Θα συνοδεύονται από τη σχετική λεζάντα, μιας ή δύο το πολύ αράδων. Οι φωτογραφίες πρέπει να φέρουν αρίθμηση και να είναι ψηφιοποιημένες σε διαφορετικό αρχείο και εκτυπωμένες οι λεζάντες σε άλλο φύλλο χαρτιού.

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Κ.ΛΠ.


1. ΣΕ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΒΙΒΛΙΟ (σεβόμενοι πλήρως τη σελίδα τίτλου, δηλαδή μη συγκόπτοντας και μη αναπτύσσοντας λέξεις)


Γ.Θ. Βαφόπουλος, Άπαντα τα ποιητικά, εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1990, σ. 15.


Αν παραπέμψετε και άλλες φορές στο ίδιο έργο:

Γ.Θ. Βαφόπουλος, Άπαντα τα ποιητικά, ό.π., σ. 2.

 


2. ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΤΟΜΟ  Ή ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Κ.Θ. Δημαράς,  «Πηγές της έμπνευσης του Κάλβου», στο βιβλίο: Εισαγωγή στην ποίηση του Κάλβου. Επιλογή κριτικών κειμένων (επιμ. Νάσος Βαγενάς), Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1992, σ. 145.


Αν παραπέμψετε και άλλες φορές: 
Κ.Θ. Δημαράς, «Πηγές της έμπνευσης του Κάλβου», ό.π., σ. 23.


3. ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ


Νικόλαος Γιαννόπουλος, «Το έργο του Γιώργου Σεφέρη», Νέα Εστία, τχ. 125 (1932), σ. 123.

Αν παραπέμψετε και άλλες φορές: 

Νικόλαος Γιαννόπουλος, «Το έργο του Γιώργου Σεφέρη», ό.π., σ. 13.


4. ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Kωστής Παλαμάς, «Ανδρέας Κάλβος», Ελεύθερον Βήμα, 25-5-1930.


Αν παραπέμψετε και άλλες φορές: 

Kωστής Παλαμάς, «Ανδρέας Κάλβος», ό.π.

                         


ΠΡΟΣΟΧΗ: Η βραχυγραφία ό.π., όταν αντικαθιστά τίτλο βιβλίου, εφημερίδας ή περιοδικού θα γράφεται με πλάγια στοιχεία.

 

Με τους θερμότερους χαιρετισμούς.

 

Ο  Πρόεδρος

του Συνεδρίου

 

 

Περικλής Παγκράτης

 

Ο Πρόεδρος

της Οργανωτικής Επιτροπής

του Συνεδρίου

 

Θεοδόσης Πυλαρινός

Ο Γραμματέας

της Οργανωτικής Επιτροπής

του Συνεδρίου

 

Δημήτρης Κονιδάρης

 

 

 Επιστροφή
Φωτογραφικό υλικό από το αρχείο Σπύρου Γαούτση και Θ. και Π. Πυλαρινού